O nas

Pracujemy dla instytucji kultury i przemysłów czasu wolnego. W zespole łączymy doświadczenia z obszaru kultury, nauki i biznesu. Przygotowując plany rozwoju organizacji kładziemy nacisk na zarządzanie wiedzą i komunikację w zespole instytucji. Obserwujemy, że łączenie wielu perspektyw i planowanie strategiczne przynoszą najlepsze efekty. Rozwój to dla nas znajdowanie przewag i szans w otoczeniu.

Co robimy:

 • Audience development - tworzymy plany pracy z odbiorcami.
 • Na podstawie badań określamy profile obecnych i potencjalnych użytkowników.
 • Budujemy publiczność w sieci - strategie social - media.
 • Tworzymy plany marketingowe.
 • Badamy doświadczenia użytkowników.
 • Łączymy kulturę i biznes poprzez działania fundraisingowe.
 • Wspieramy proces zarządzania projektami.
 • Wyciągamy wnioski na podstawie badań ilościowych, jakościowych oraz wizerunkowych. To umożliwia tworzenie oferty dopasowanej do odbiorców.
 • Budujemy bazę wiedzy o uczestnictwie w kulturze w kraju i zagranicą.
 • Dostarczamy przyjazne narzędzia wspomagające proces rozwoju organizacji.

Nasze doświadczenie:

 • Przebadanych ponad 10 000 użytkowników kultury w 8 województwach.
 • Przygotowanie ponad 50 analiz dla instytucji kultury: teatrów, muzeów, kin i obiektów sakralnych.
 • Dopasowanie ofert programowych do potrzeb użytkowników dla kilkudziesięciu instytucji.
 • Kilkadziesiąt rekomendacji dla polityki cenowej.
 • Ponad 20 planów marketingowych.
 • Ponad 30 analiz prezentujących efekty ekonomiczno - społeczne.

Statut

Pracujemy dla

Sprawozdania