O nas

Pracujemy dla instytucji kultury i przemysłów czasu wolnego. W zespole łączymy doświadczenia z obszaru kultury, nauki i biznesu. Przygotowując plany rozwoju organizacji kładziemy nacisk na zarządzanie wiedzą i komunikację w zespole instytucji. Obserwujemy, że łączenie wielu perspektyw i planowanie strategiczne przynoszą najlepsze efekty. Rozwój to dla nas znajdowanie przewag i szans w otoczeniu.

Co robimy:

 • Audience development - tworzymy plany pracy z odbiorcami.
 • Na podstawie badań określamy profile obecnych i potencjalnych użytkowników.
 • Budujemy publiczność w sieci - strategie social - media.
 • Tworzymy plany marketingowe.
 • Badamy doświadczenia użytkowników.
 • Łączymy kulturę i biznes poprzez działania fundraisingowe.
 • Wspieramy proces zarządzania projektami.
 • Wyciągamy wnioski na podstawie badań ilościowych, jakościowych oraz wizerunkowych. To umożliwia tworzenie oferty dopasowanej do odbiorców.
 • Budujemy bazę wiedzy o uczestnictwie w kulturze w kraju i zagranicą.
 • Dostarczamy przyjazne narzędzia wspomagające proces rozwoju organizacji.

Nasze doświadczenie:

 • Przebadanych ponad 10 000 użytkowników kultury w 8 województwach.
 • Przygotowanie ponad 50 analiz dla instytucji kultury: teatrów, muzeów, kin i obiektów sakralnych.
 • Dopasowanie ofert programowych do potrzeb użytkowników dla kilkudziesięciu instytucji.
 • Kilkadziesiąt rekomendacji dla polityki cenowej.
 • Ponad 20 planów marketingowych.
 • Ponad 30 analiz prezentujących efekty ekonomiczno - społeczne.

Informację nt dofinansowania:

Stowarzyszenie Tak/Tyka Kultura uzyskała wsparcie finansowe z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w ramach Poddziałania 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski na realizację projektu nr RPMP.03.03.01-12-0590/18 pt. „Małopolska Grupa Eventowa”. Projekt Fundacji Polish Heritage, realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Tak/tyka Kultura, ma na celu kompleksowe wsparcie małopolskich MŚP działających w branży eventowej. W efekcie realizacji projektu 59 Małopolskich MŚP pozyska kontakty biznesowe oraz narzędzia pozwalające na internacjonalizację działalności, a w dłuższej perspektywie czasowej na pozyskanie kontraktów zagranicznych oraz przyciągnięcie inwestorów do Małopolski. Projekt zakłada ponadto prezentację potencjału Regionu jako miejsca kompleksowej realizacji eventów – od pozyskania lokalizacji poprzez organizację wydarzeń, obsługę uczestników i organizację czasu wolnego. Wybrani przedsiębiorcy uczestniczyć będą ponadto w misjach gospodarczych prezentując na najważniejszych imprezach branży eventowej kompleksową ofertę w zakresie organizacji i realizacji wydarzeń pod marką Małopolskiej Grupy Eventowej. Pozyskane informacje i potencjale regionalnym oraz oferta MŚP zaprezentowane zostaną także w formie portalu informacyjnego dla inwestorów umożliwiającego stworzenie on-line oferty dostosowanej do potrzeb inwestora. Potencjał MŚP, regionu oraz działania projektowe promowane będą w całym okresie realizacji projektu za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Okres realizacji projektu to 1.10.2019 – 30.09.2022
Wartość całkowita projektu: 8 745 547,35 PLN
Dofinansowanie Projektu z UE: 6 203 435,13 PLN

Statut

Pracujemy dla

Sprawozdania